Dong Guan Innotech Import & Export Co., Ltd.
No. 1502 Junshan Garden
Liaobu, Dung Guan 523413
China

Tel.: + 86 130 953 66519

Contact person: Managing Director Li Yunping
E-mail: lyp5299@gmail.com