Pronoia
Vasileiou Tou Megalou Street 19-21
Rouf 118 54, Athens
Greece

Tel.: + 30 210 57 20 762
Fax: + 30 210 57 30 225

Web-site: www.pronoia.gr

Contact person:

Managing Director Timos Vossos
E-mail: info@pronoia.gr